Yönetim ve Üyeler

İftihar KÖKSAL
Başkan

KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Klinik Mikrobiyoloji Lab Yöneticiliği, Rektör Yardımcılığı, Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı